Jan Mayen

Jan Mayen

Jan Mayen
In 2014 leidde de Koninklijke Marine een wetenschappelijke expeditie naar het Noorse eiland Jan Mayen. Aan boord van Zr. Ms. Zeeland vertrok in augustus een groep onderzoekers van het Willem Barentsz Poolinsituut (Rijksuniversiteit Groningen), TNO en het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

De marine en TNO probeerden na te gaan wat de invloed is van de sonar van oppervlakteschepen op butskopwalvissen. Biologen van het Willem Barentsz Poolinstituut onderzochten onder meer de mosculturen van Jan Mayen en vergeleken de vogelpopulaties met gegevens uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen gingen naar de Nederlandse nederzettingen uit de 17de eeuw.

In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Marine en ingehuurd door productiehuis In2Content uit Soest heb ik samen met cameraman Machiel Martens een documentaire van deze expeditie gemaakt.

  • Opdrachtgever: Koninklijke Marine
  • Publicatie: 2015
  • Functie: Regisseur
Delen via:

Kan ik iets voor u betekenen? Neem contact met mij op